Sherco.se använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Gillar du inte kakor kan du tyvärr inte använda webbplatsen. Läs mer
OK
Start | Köpvillkor

Köpvillkor

1.       ALLMÄNT

 

1.1.    Sherco Sweden AB är beläget vid Returvägen 1, 72137 Västerås, Sverige och är registrerat hos Svenska Handelskammaren, nummer 559197-1162 ( "Sherco Sweden" eller "vi" eller "oss").
 

1.2.    Vi är en oberoende Svensk distributör av Sherco Motorcyklar, artikelnummer och modellbeteckningar används i referens endast. Alla andra varumärken som används i våra publikationer, både elektroniska och tryckta, tillhör deras respektive ägare.

 

2.       BESTÄLLNING / LEVERANS

2.1.    Beställningar behöver ställas innan 10:00 för leverans samma dag. Beställningar kan endast göras via vår hemsida. Vi garanterar ej att beställningarna kommer att sändas samma dag när order är omöjliga att skickas samma dag, även när placerad före 10:00, Vi kommer självklart att behandla ordern nästa arbetsdag.


2.2.    Beställningar via webbplats kan göras 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året runt.

 

3.       SPECIALBESTÄLLNINGAR

3.1.    När ni söker efter en specifik del, vänligen kontakta oss. Det är möjligt att vi har produkten i lager. Om detta inte är fallet, kan specialbeställningar alltid läggas, exklusivt för dig. För speciella beställningar behöver vi en bekräftelse varefter specialbeställning kommer att läggas. Från och med detta tillfälle kan en särskild order ej annulleras. Vi kan begära förskottsbetalning för specialbeställningar.

 

4.       PRISER

4.1.    Aktuellt pris på Hemsidan gäller såvida inte en kraftig förändring erhålles från leverantör vid beställning, Vi kommer då kontakta dig och du får möjligheten att annulera ordern utan kostnad.
 

4.2.    Ni kan bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när en försändelse skickas utanför Sveriges gränser. Alla sådana extra avgifter för tullklarering skall bäras av dig.

 

5.       TRANSPORT

5.1.    Varor skickas till angiven adress i din beställning. Om det finns några ändringar av de uppgifter som lämnas av dig är det ditt ansvar att informera oss så snart som möjligt. Varor kan skickas till dig i omgångar.

5.2.    Leranstid inom Sverige är 1-2 arbetsdagar med Postnords tjänster beroende på var du bor.


5.3.    När ni tar emot en leverans, kontrollera alltid om leveransen innefattar alla kollin och om dessa är oskadade. Vid skadade eller ofullständiga kollin, meddela alltid detta för föraren och när ni undertecknar nämn även detta på fraktsedeln. Varor som saknas från en transport ska rapporteras till oss inom en arbetsdag efter att ni ha mottagit transporten. 
 

5.4.    Vi ansvarar ej för skador på varor under leverans eller för eventuella kostnader till följd av försenad eller utebliven ankomst i den mån att förseningen beror på omständigheter utanför vår kontroll.

 

 

6.       RETUR & ÅNGERRÄTT
 

6.1.   Ni har 14 dagars ångerrätt vid distanshandel, denna startar dagen efter ni mottager varan och löper ut första vardagen efter 14dagar. Ni bekostar själv porto för returen. Produkten måste vara oanvänd och inga trasiga förpackningar får förekomma vid retur.

6.2.   Vid den osannolika händelsen att ni fått varor som inte stämmer med vad ni beställt eller är skadade eller defekta, eller är av annan mängd till vad som angavs på din beställningssedel, tar vi vårt fulla ansvar att avhjälpa eventuell brist eller utebliven leverans, byta ut eller reparera skadade eller defekta varor, eller återbetala aktuellt belopp för betalda varor FÖRUTSATT att ni meddelar oss skriftligen om problemets karaktär inom en arbetsdag efter leverans av varor och FÖRUTSATT att ni returnerar de felaktiga eller skadade varorna till oss.


6.3.    Endast förbetald frakt/porto accepteras. Ingen kreditering av fraktkostnad kommer att utfärdas vid returer. En kopia av faktura för returnerad vara måste ingå i alla returer. 


6.4.    För alla returer efter 14 dagar från leverans tillkommer en lagerhanteringskostnad på 150kr per retur.

6.5.    Returer efter 60 dagar godkänns ej.


6.6.    INGET I DETTA AVSNITT PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

 

7.       ANSVAR

7.1.    Detta avsnitt gäller endast i den utsträckning som lagen tillåter. För att undvika missförstånd, utesluter vi inte eller begränsar ansvar för skador och personskador (inklusive sjukdom och död), vid skador orsakade av vår grova vårdslöshet eller uppsåtlig avsikt, eller av våra medarbetare.


7.2.    Vi accepterar inte ansvar (förutom de som anges nedan) för eventuella fel och brister och förbehåller oss rätten att ändra information, priser, specifikationer och beskrivningar av förtecknade varor, produkter och tjänster i våra publikationer, både elektroniska och tryckta, utan föregående meddelande . Vi ansvarar inte för direkta, indirekta eller följdskador som orsakats av någon produkt. Inga kreditförluster kommer att utfärdas efter den ursprungliga kostnaden för varje produkt. Inga kreditförluster kommer att utfärdas efter ett år av den ursprungliga försäljningen datum.


7.3.    Om ett fel upptäcks i priset på de varor ni har beställt, kommer vi att informera er så fort som möjligt. Vi accepterar ej skyldighet i att fullgöra en beställning på en produkt som marknadsförs med ett felaktigt pris, om varan(varorna) har betalats och inte levererats kommer vi att annullera och återbetala din beställning. Vi gör vårt bästa för att rätta fel eller brister så snart som möjligt efter att det kommit till vår kännedom.

7.4.    I DEN MÅN LAGEN MEDGER, ERBJUDER VI VÅRA PUBLIKATIONER, BÅDE ELEKTRONISKA OCH TRYCKTA I "ETT BEFINTLIGT SKICK" UTFÖRANDE OCH LÄMNAR INGA (OCH FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA) ÅTERGIVNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE VÅRA PUBLIKATIONER ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM INGÅR I VÅRA PUBLIKATIONER INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DESSUTOM, VI PÅSTÅR ELLER GARANTERAR EJ ATT INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, KOMPLETT ELLER AKTUELL.


7.5.    Båda parter kommer endast vara ansvarig enligt dessa villkor för förluster som en rimlig förutsebar följd av relevanta avtalsbrott.


7.6.    Observera att vissa delar är avsedda att användning inom show och/eller restaurering och möter antagligen inte dagens krav för användning på gata/landsväg i ditt land. De delar som nämns i våra publikationer, både elektroniska och tryckta, måste installeras av en kvalificerad mekaniker som kan bedöma korrekt montering och kvalitet i delar. Installera eller montera aldrig om ni tvivlar. Därför tar vi inte ansvar för någon indirekt förlust, följdskador, förlust av inkomst eller vinst, förlust av skada på egendom och/eller förluster från krav från tredje part till följd av användningen av publikationer, både elektroniska och tryckta eller för produkter eller tjänster köpta från oss.


7.7.    Vi får tekniska data på produkter från tredje part. Därför tar inget ansvar för fel i det gäller tekniska tips, listor, specifikationer, artikelnummer eller modellapplikationer.


7.8.    Vi har inget ansvar för handlingar eller försummelser som Internetleverantör skapar genom fel i sina nät och utrustning.

 

8.       ÖVRIGT

8.1.    Ingen avsägelse av oss om eventuella brott mot dessa villkor skall betraktas som ett upphävande av efterföljande brott av samma eller någon annan bestämmelse.


8.2.    Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet, dvs. upphäva beslutet och/eller uppsägning av din tillgång till webbplatsen, utan föregående meddelande om: a) ni misslyckas med betalningar till oss på förfallodagen, b) ni bryter mot villkoren i denna överenskommelse, c) om det efterfrågas av oss att göra det, ni inte ger oss tillräcklig information inom en rimlig tid för att vi ska kunna avgöra riktigheten och giltigheten av sådan information som ni eller din identitet, och d) om vi misstänker att ni har inlett, eller skall börja, eller har på något sätt varit inblandad i felaktig eller olaglig verksamhet på vår hemsida.


8.3.    Immateriella rättigheter i våra publikationer, både elektroniska och tryckta, tillhör oss. Ingen del av våra publikationer kan reproduceras, lagras i ett arkiveringssystem i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering eller annat, utan genomföras innan skriftlig tillåtelse.


8.4.    Ni får inte tillåta, skapa obehörig utformning av, eller att länka till vår webbplats eller skapa härledda verk av dessa från någon annan webbplats under din ledning eller kontroll.


8.5.    Om någon bestämmelse i dessa villkor skall innehas av en behörig myndighet som ogiltig eller inte helt eller delvis, skall giltigheten av övriga delar av dessa villkor och resten av den berörda bestämmelsen inte påverkas.


8.6.    På alla våra produkter, erbjudanden, tjänster och avtal lagen och exklusiv tillämpas svensk jurisdiktion.